اراک 1397/9/14 16:00 داور اول علیرضا قریب، داور دوم قادر صادقی 2500 finished

شهروند اراک

3 - 1

دورنا ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 23 21 - 25 25 - 21 0 - 0 96 - 90