ارومیه 1397/9/14 داور اول بهروز جعفری، داور دوم مهرداد شوشتری 3000 finished

شهرداری ارومیه

1 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 121
نتایج زنده 21 - 25 15 - 25 25 - 16 23 - 25 0 - 0 84 - 91