تهران - سالن خانه والیبال 1396/09/15 17:30 محمد شاهمیری finished

سایپا تهران

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 0 25 - 0 25 - 0 0 - 0 0 - 0 75 - 0