تهران 1397/9/14 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم امید فولادی وندا 250 finished

سایپا تهران

3 - 1

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 145
نتایج زنده 28 - 26 22 - 25 25 - 17 33 - 31 0 - 0 108 - 99