گنبد 1397/9/9 17:00 داور اول حمید راهجردیان،داور دوم میثم پارسه finished

شهرداری گنبد

0 - 3

کاله مازندران

0:26 0:28 0:31 0:0 0:0 85
نتایج زنده 15 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 75