مشهد 97/9/7 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب finished

پیام خراسان

3 - 2

سایپا تهران

0:28 0:30 0:34 0:49 0:0 2:21
نتایج زنده 25 - 21 20 - 25 25 - 23 26 - 28 17 - 15 113 - 112