تهران 97/9/7 97/9/7 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی finished

پیکان تهران

3 - 1

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 14 - 25 25 - 23 25 - 21 25 - 18 0 - 0 89 - 87