ارومیه 97/9/7 15:30 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مسعود قاری finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

عقاب نهاجا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 15 - 25 27 - 25 28 - 26 0 - 0 95 - 95