ارومیه 1397/8/30 16:00 داور اول اصغر میرزایی، داور دوم محمد شاهمیری 800 finished

دورنا ارومیه

0 - 3

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 98
نتایج زنده 21 - 25 23 - 25 28 - 30 0 - 0 0 - 0 72 - 80