تبریز 1397/8/30 16:00 داور اول مسعود قاری، داور دوم قادر صادقی 900 finished

شهرداری تبریز

0 - 3

فولادسیرجان ایرانیان

0:23 0:30 0:25 0:0 0:0 88
نتایج زنده 20 - 25 24 - 26 23 - 25 0 - 0 0 - 0 67 - 76