1397/8/30 16:30 داور اول محمد عشقدوست، داور دوم مهدی نویدی finished

شهرداری ورامین

3 - 1

سایپا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 21 22 - 25 25 - 19 0 - 0 97 - 85