مشهد 1397/8/27 16:30 داور اول داوود نافعی، داور دوم محمد عشق دوست finished

پیام خراسان

3 - 0

فولاد سیرجان ایرانیان

0:25 0:23 0:24 0:0 0:0 1:12
نتایج زنده 25 - 22 25 - 22 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 64