تهران 1397/8/27 16:00 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی finished

عقاب نهاجا

1 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0: 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 22 16 - 25 22 - 25 0 - 0 86 - 97