اردکان 1397/8/27 16:00 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم محمد ابراهیم زاده finished

خاتم اردکان

3 - 2

شهرداری گنبد

0:25 0:32 0:23 0:28 0:18 2:6
نتایج زنده 20 - 25 25 - 27 25 - 15 25 - 18 15 - 12 110 - 97