ارومیه 1397/8/27 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم مرتضی علایی finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 23 25 - 27 25 - 21 16 - 18 115 - 115