سیرجان 1397/8/23 15:45 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم میثم پارسه 1500 finished

فولاد سیرجان ایرانیان

0 - 3

شهرداری ورامین

0:28 0:24 0:31 0:0 0:0 83
نتایج زنده 22 - 25 14 - 25 24 - 26 0 - 0 0 - 0 60 - 76