ارومیه 1397/8/23 1397/8/23 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی 1200 finished

دورنای ارومیه

0 - 3

کاله مازندران

0:00 0:0 0:0 0:0 0:0 80
نتایج زنده 18 - 25 21 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 58 - 75