تهران 1397/8/23 1397/8/23 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم امید فولادی وندا finished

پیکان تهران

2 - 3

شهرداری گنبد

0:27 0:35 0:28 0:30 0:0 2:0
نتایج زنده 25 - 20 22 - 25 25 - 17 18 - 25 13 - 15 103 - 102