آمل 1397/8/18 16:00 داور اول قریب، داور دوم اعلایی finished

کاله مازندران

3 - 2

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 17 - 25 25 - 20 23 - 25 25 - 17 15 - 7 105 - 94