ارومیه 1397/8/18 16:00 داور اول کاویان، داور دوم رزقی finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 20 - 25 22 - 25 25 - 23 13 - 15 105 - 105