تهران 1397/8/18 16:00 داور اول قاری،داور دوم نویدی finished

سایپا تهران

1 - 3

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 22 24 - 26 22 - 25 0 - 0 92 - 98