اراک 1397/8/18 16:00 داور اول عابدزاده،داور دوم آقابراری 1000 finished

شهروند اراک

3 - 0

شهرداری تبریز

0:30 0:28 0:0 0:0 0:0 0:58
نتایج زنده 27 - 25 25 - 23 25 - 18 0 - 0 0 - 0 77 - 66