مشهد 1397/8/13 16:30 داور اول قاری ، داور دوم قریب 2000 finished

پیام خراسان

3 - 2

شهروند اراک

0:26 0:20 0:23 0:30 0:0 130
نتایج زنده 25 - 17 25 - 18 24 - 26 23 - 25 15 - 7 112 - 93