تهران 1397/8/13 16:00 داور اول عابدزاده ، داور دوم شاهمیری 200 finished

سایپا تهران

3 - 0

پیکان تهران

0:32:06 0:28:13 0:26:32 0:0 0:0 1:34:32
نتایج زنده 28 - 26 25 - 15 25 - 21 0 - 0 0 - 0 78 - 62