مشهد داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی finished

پیام خراسان

0 - 3

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 20 - 25 22 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 63 - 75