گنبد داور اول محمد شاهمیری، داور دوم وحید پورکاشیان finished

شهرداری گنبد

1 - 3

شهرداری ورامین

0:28 0:29 0:31 0:30 0:0 1:58
نتایج زنده 25 - 21 18 - 25 21 - 25 23 - 25 0 - 0 87 - 96