تهران داور اول علیرضا قریب، داور دوم محمد آقایی finished

سایپا تهران

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 29 - 27 21 - 25 19 - 25 18 - 25 0 - 0 87 - 102