اراک داور اول امید فولادی وندا، داور دوم مرتضی علایی finished

شهروند اراک

3 - 2

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 18 - 25 19 - 25 16 - 14 103 - 108