تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/16 17:00 محمد شاهمیری 1600 finished

بانک سرمایه

3 - 2

خاتم اردکان

0:25 0:33 0:32 0:20 0:15 2:31
نتایج زنده 25 - 19 24 - 26 25 - 27 25 - 15 15 - 11 114 - 98