اردکان داور اول داود نافعی، داور دوم مرتضی علایی finished

خاتم اردکان

2 - 3

کاله مازندران

0:27 0:27 0:24 0:30 0:15 2:3
نتایج زنده 20 - 25 21 - 25 25 - 18 25 - 21 10 - 15 101 - 104