تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/09 18:00 مرتضی اکرمی 1000 finished

پیکان تهران

1 - 3

بانک سرمایه

0:27 0:31 0:28 0:37 0:0 2:10
نتایج زنده 23 - 25 25 - 22 19 - 25 27 - 29 0 - 0 94 - 101