ارومیه داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی finished

دورنا ارومیه

2 - 3

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 17 26 - 24 25 - 18 12 - 15 110 - 99