سیرجان داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مهرداد شوشتری finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:31 0:31 0:27 0:20 0:0 109
نتایج زنده 27 - 25 25 - 22 17 - 25 25 - 17 0 - 0 94 - 89