تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/12/02 16:00 کیوان عابدزاده 1800 finished

شهرداری تبریز

0 - 3

خاتم اردکان

0:31 0:0 0:0 0:0 0:0 1:36
نتایج زنده 21 - 25 20 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 62 - 75