تبریز داور اول محمد شاهمیری، داور دوم مجتبی بیداریان finished

شهرداری تبریز

3 - 1

سایپا تهران

0:29 0:25 0:28 0:25 0:0 1:47
نتایج زنده 23 - 25 25 - 20 25 - 20 25 - 20 0 - 0 98 - 85