آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/11/25 17:30 حمید راهجردیان 2000 finished

کاله مازندران

2 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:40
نتایج زنده 23 - 25 21 - 25 25 - 23 25 - 20 13 - 15 107 - 108