تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/25 15:00 مسعود ذوقی 1500 finished

پیکان تهران

3 - 0

شهرداری ورامین

0:27 0:30 0:30 0:0 0:0 1:35
نتایج زنده 25 - 21 25 - 22 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 64