ارومیه داور اول محمدرضا درفش کاویان، داور دوم محمد آقایی finished

دورنای ارومیه

0 - 2

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 27 19 - 25 0 - 0 0 - 0 67 - 77