گنبد - سالن المپیک 1396/11/25 17:30 بهروز جعفری 3500 finished

هاوش گنبد

0 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:33
نتایج زنده 22 - 25 25 - 27 19 - 25 0 - 0 0 - 0 66 - 77