تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/18 15:00 کیوان عابدزاده 600 finished

سایپا تهران

0 - 3

خاتم اردکان

0:32 0:26 0:26 0:0 0:0 1:33
نتایج زنده 25 - 27 18 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 60 - 77