آمل داور اول محمد شاهمیری، داور دوم وحید پورکاشیان finished

کاله مازندران

3 - 0

شهرداری گنبد

0: 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 18 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 63