تهران داور اول محمد ابراهیم زاده، داور دوم قادر صادقی finished

عقاب نهاجا

3 - 2

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0: 0: 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 15 - 25 25 - 19 25 - 17 15 - 11 103 - 97