گنبد - سالن المپیک 1396/11/15 17:00 مرتضی اکرمی 2000 finished

هاوش گنبد

3 - 0

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:15
نتایج زنده 25 - 21 25 - 19 25 - 15 0 - 0 0 - 0 75 - 55