ارومیه - غدیر 1396/11/15 17:00 حمید راهجردیان 1000 finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:47
نتایج زنده 25 - 19 25 - 18 22 - 25 25 - 15 0 - 0 97 - 77