آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/11/15 17:00 ابراهیم فیروزی 2500 finished

کاله مازندران

3 - 0

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 19 25 - 22 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 60