تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/12 17:30 محمدرضا کاویانی 150 finished

پیکان تهران

2 - 3

شهرداری ارومیه

0:24 0:23 0:24 0:31 0:20 2:14
نتایج زنده 25 - 18 20 - 25 25 - 19 28 - 30 12 - 15 110 - 107