ارومیه - غدیر 1396/11/08 17:00 ابراهیم فیروزی 2800 finished

شهرداری ارومیه

1 - 3

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 19 - 25 28 - 26 17 - 25 18 - 25 0 - 0 82 - 101