آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/11/08 17:30 مسعود ذوقی 3000 finished

کاله مازندران

3 - 2

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:22
نتایج زنده 22 - 25 21 - 25 25 - 17 25 - 22 16 - 14 109 - 103