اردکان - آیت الله خاتمی 1396/11/08 16:00 مرتضی اکرمی 2500 finished

خاتم اردکان

3 - 1

پیکان تهران

0:25 0:31 0:24 0:26 0:0 2:06
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 18 - 25 25 - 23 0 - 0 93 - 93