تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/11/04 17:00 کیوان عابدزاده 2000 finished

شهرداری تبریز

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:26 0:28 0:25 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 22 - 25 25 - 21 0 - 0 97 - 90